صفحه اول قصه هاى لگو اخبار گلوبال برند تويز نمايندگي هاي فروش ثبت نام پيشنهادات تماس با ما
 
جالب و ديدنى
فروش استثنائي گلوبال برند تويز
كلوپ خلاقيت
مژده به تمامى علاقمندان و اعضاى کلوپ خلاقيت، اين بخش ...
مقاله
در اين بخش هر ماهه مقاله هاى آموزنده اى براى مطالعه ...
نمايش فيلم هاي جذاب از محصولات گلوبال برند تويز
با انتخاب هر يک از بخش هاي زير مي توانيد تيزرهاي جذاب ...
 
حراج
Pursuit Spacecraft
نام: Pursuit Spacecraft
كد: a7892
گروه ...
Piranha Panic
نام: Piranha Panic
كد: 5924
گروه سني: 5 سال ...
Taboo
نام: Taboo
كد: 14552
گروه سني: 12 سال به بالا
تعداد ...
براى مشاهده تمام موارد حراج اينجا را كليك كنيد.
نقشه سايت
 
اسباب بازى هاى جديد
Ford Raptor
نام : Ford Raptor
كد : 94151
گروه سني: 8 سال ...
Nissan GT
نام: Nissan GT
كد : 85072
گروه سني: 6سال ...
Mini Construction truck Yellow R/C
نام: Mini Construction truck Yellow R/C
كد : 87091
گروه ...
براى مشاهده تمام موارد اسباب بازى هاى جديد اينجا را كليك كنيد.
شناخت نوزاد از 9 - 6 ماهگى
شناخت نوزادچهار دست وپا رفتن نقطه عطف ديگرى در طول مرحله رشد يک نوزاد براى فهم حرکت کردن او است. با اين تفاوت که برخلاف نشستن ، چهار دست وپا رفتن عملى بسيار فرد گرايانه است. نوزادان در سنين متفاوتى شروع به چهار دست وپا رفتن ميکنند. آنها اين کار را به شيوه هاى متفاوتى انجام ميدهند.وبعضى هم اصلا چهار دست وپا نميروند! استراتژى هاى چها ر دست وپا رفتن اغلب بصورت تصادفى ظاهر ميشوند.
درطى فرآيند تلاش براى نشستن ،نوزادان ميتوانند اشتباها بيش از حد به يک طرف شوند و براى جلوگيرى از افتادن از دست هايشان استفاده ميکنند. در اين صورت ناگهان ممکن است خود را در وضعيت چهار دست وپا رفتن بيابند. مشخص است که اين يک عمل ارادى نيست، بدون قدرت وتوان واقعى براى چهار دست وپارفتن پاهاى نوزاد در هم پيچيده ميشوند و زير بدن نوزاد ميمانند.

از جمله مزاياى يادگيرى چهار دست وپا رفتن ميتوان به اين موارد اشاره کرد که نوزادان ديگر براى آنکه خود را به جايى برسانند وابسته به بزرگسالان نيستند وميتوانند خودشان به سوى اسباب بازيهاى مورد علاقه شان بروند ومشغول بازى شوند. آنها مى توانند خودشان به همه جا بروند. اما در عين حال بواسطه اين تحرک وجنبش فوق العاده با چالش هاى جديدى نيز روبرو ميشوند. همانطور که نوزاد به تنهايى به سوى اشياء حرکت ميکند، بايد هدفى در ذهن خود در مقايسه با زمانى که بى حرکت بود و ديگران براى او اشياء را مى آوردند ، داشته باشد. به عبارت ديگر، همچنانکه آنها بيشتر از قبل حرکت مى کنند، بايد مراجع ومنابع پايدارى در اين عرصه بصرى در حال تغيير بوجود آورند تا بتوانند حساب جايى را که ميخواهند بروند ويا ازجايى که آمده اند را نگه دارند وآنها را دنبال کنند.

مهارت ها

يک نوزاد 6-9 ماهه بطور طبيعى چه چيزى را ياد مى گيرد؟
در شش ماهگى نوزادان به اشياء دسترسى دارند واز دو دست خود براى کاوش ولمس استفاده ميکنند، همچنانکه قدرت تحرکشان افزايش مى يابد ظاهرا بهتر ميتوانند ضمن آنکه سرگرم نقشه بردارى ويافتن راههاى غير مستقيم وفرعى در قلمرو خودشان هستند، هدفى هم در ذهن خود داشته باشند.
در 8يا 9 ماهگى ، اکثر نوزادان توانايى آن را مى يابند که روى دو دست ودو پاى خود بايستند بدون آنکه بيفتند. چالش جديد حرکت به سوى جلو است. وقتى نوزادى پس از تلاشهاى بسيار، موفق به اين کار ميشود، مجموعه اى واحد از فرصت هاى جديد براى اين موجود چهار پا ظاهر ميشود.

نقطه عطف ديگرى در مرحله رشد وجود دارد که ، همراه با افزايش قدرت تحرک نوزاد ، به آن پايندگى شيء گويند، يعنى درک وتشخيص اينکه آن چيزى که خارج از ديد است براى هميشه خارج از ديد باقى نماند. به عبارتى ، وقتى که نوزاد براى اولين بار از ديدن فرد ديگرى غير از مادر خود مضطرب ميشود پايندگى شيء و ترس همراه او ميشوند. نوزادان ميتوانند عدم حضور مادران ويا مراقبانشان را احساس کنند و دلتنگ آنها شوند. آنها از ديگر افراد ميترسند و گاهى اوقات حضور مادرشان را در اطراف خود حس مى کنند. هر دو اين شرايط پيامد هاى عميقى بر تمام جنبه هاى زندگى يک نوزاد خواهد داشت.

آشكارسازي

نوزاد براى کسب اين مهارتها، چه کارهايى انجام ميدهد؟
همچنانکه ماهيچه هاى پاهاى نوزاد قوى تر ميشوند رفتار جهشى و پا بر زمين کوفتن نوزاد نيز بيشتر ميشود تا جايى که نهايتا ميتواند با استفاده از پاهايش خودى نشان دهد ( شروع چهار دست وپا رفتن )
همچنانکه نوزاد مهارت بيشترى در نقشه بردارى از دور وبر خود مى يابداين احساس در او بوجود ميآيد که اشيا سر جاى خود ميمانند و از جاى خود تکان نميخورند وميتوانند باز گردانده شوند.

حمايت

والدين نوزاد چگونه ميتوانند رشد و پيشرفت او را بهبود بخشند؟
اگرچه پايندگى شى فقط از حدود هشت ماهگى آغاز ميشود ليکن تا 10-13 ماهگى تکامل مى يابد .مهم است که نوزادان حتى خيلى زودتر به انواع دالى بازيها مشغول شوند. اين کار، به لحاظ عاطفى وشناختى ، موجب ميشود که نوزاد به وجود و عدم وجود اشياء پى ببرد، آماده سازى مرحله به مرحله براى کمک به نوزادان که اطمينان يابند اشيايى که ميروند دوباره باز ميگردند. نوزاد خود اين امکان را براى شما ميسر ميسازد تا دريابيد که چه موقع براى دالى بازى آماده است.

شناخت نوزاد از خود

در اين مرحله نوزادان فراتر از شناسايى خويش بعنوان منشاء علت ومعلول هاى جفت شده در جهان پيش ميروند. آنها شروع به ساختن مفهومى از خويش بعنوان يک شيء ثابت وهميشگى با ويژگى هاى ماندنى و پايدار ميکنند. به اين ترتيب ، ثبات و پايندگى خويش تشخيص داده ميشود و يک اصل مهم سازمان يافته براى دانش نوزاد درباره خودش فراهم ميشود.

يک نوزاد 6-9 ماهه بطور طبيعى ميکوشد تا چيزى را ياد بگيرد؟
در آغاز 7 هفت ماهگى نوزاد با تکرار کارهاى ساده تصوير آينه را به خودش ربط ميدهد ، براى مثال باز کردن دهان در حالى که به آيينه خيره شده است.
در حدود 8 ماهگى نوزاد کم کم تصوير خودش در آينه را با تصوير نوزاد ديگرى که در آينه ظاهر شده است را تشخيص ميدهد. جالب آنکه نوزاد هم اکنون ترجيح ميدهد که با تصوير فرد ديگرى ارتباط برقرار کندتا خودش. به عبارت ديگر ، ديگر حرکات بدن خودش آن جذابيت راندارد، بلکه اين بازى کردن و ارتباط اجتماعى است که براى او جالب وجذاب است.

نوزاد 9 ماهه تصاوير تلويزيونى زنده از خودش را تشخيص ميدهد مشروط براينکه تصوير با خودش پيش رود ، اين امر حاکى از آن است که اين شناسايى از خودش به طور ذاتى هنوز يک امر اتفاقى وحالتى شرطى شده دارد . در آغاز 8-9 ماهگى نوزاد شروع به تشخيص پايندگى شيء ميکند، از ديگر افراد غير از والدين خود ميترسد و از تصوير خودش در آيينه شگفت زده ميشود.

نوزاد براى کسب اين مهارتها چه کارهايى انجام ميدهد؟
نوزاد در اين مرحله بازيگوش تر وتعاملى تر ميشود. او با اشياء ، با تصوير خود در آينه ، و البته کمى با ساير نوزادان بازى ميکند. رابطه علت ومعلولى از طريق بازيهاى اتفاقى تثبيت ميشود مثلا افتادن اشياء از صندلى غذاخورى نوزاد.

والدين نوزاد چگونه ميتوانند باعث پيشرفت در اين زمينه شوند؟
فرصت هايى براى آينه بازى وفعاليتهاى گروهى با ساير نوزادان فراهم آوريد.در نظر داشته باشيد در حدود 8 ماهگى نوزاد در نزد افراد ديگر غير از والدين خود محتاط وخجالتى ميشود. اين امر کاملا طبيعى است وجاى هيچ گونه نگرانى نيست.

اين مقاله ادامه دارد ...

برگرفته از وب سايت لگو
مترجم:
کليه حقوق اين مقاله متعلق به گلوبال برند تويز مى باشد و هر گونه انتشار مطالب آن با درج منبع بلا مانع مى باشد.
بازخورد (نظر شما) | نسخه قابل چاپ
 


درباره ما
© 2009 - 1388 كليه حقوق اين وب سايت براى Global Brand Toys محفوظ ميباشد. طراحى و پياده سازى با InfoCMS